ЈН 180-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 180-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈАKonkursna dokumentacija za JN 180-13-O

Izmena konkursne dokumentacije za JN 180-13-O

Izmena konkursne dokumentacije za JN 180-13-O (2)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАPoziv za podnosenje ponuda za JN 180-13-O

ОСТАЛОДодатно појашњење 180-13-O

Додатно појашњење 180-13-O (1)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 180-13-О

Додатно појашњење 180-13-O (2)

ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА:

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 180-13-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 180-13-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 180-13-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 180-13-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 180-13-О, п.6

 ОБАВЕШТЕЊE O ОБУСТАВИ:

Обавештење о обустави пartije 5, ЈН 180-13-О

Обавештење о обустави пartije 7, ЈН 180-13-О

Обавештење о обустави пartije 8, ЈН 180-13-О