ЈН 181-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 181-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка регистрованих лекова са Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Konkursna dokumentacija za JN 181-13-O

Измена конкурсне документације за ЈН 181-13-О

Измена конкурсне документације за ЈН 181-13-О (2)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Poziv za podnosenje ponuda za JN 181-13-O

ОСТАЛО: Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 181-13-О

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА:

Обавештење о обустави пartije 1, ЈН 181-13-О

Обавештење о обустави пartije 2, ЈН 181-13-О