ЈН 201-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 201-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованих лекова ван Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Konkursna dokumentacija za JN 201-13-O

Измена конкурсне документације за ЈН 201-13-О

Измена конкурсне документације за ЈН 201-13-О (2)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Poziv za podnosenje ponuda za JN 201-13-O

ОСТАЛО: Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 201-13-О

ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА:

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 201-13-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 201-13-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 201-13-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 201-13-О, п.4