ЈН 202-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 202-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованих лекова са Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Konkursna dokumentacija za JN 202-13-O

Измена конкурсне документације за ЈН 202-13-О

Измена конкурсне документације за ЈН 202-13-О (2)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Poziv za podnosenje ponuda za JN 202-13-O

ОСТАЛО: Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 202-13-О

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА:

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 202-13-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 202-13-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 202-13-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 202-13-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 202-13-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 202-13-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 202-13-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 202-13-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 202-13-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 202-13-О, п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 202-13-О, п.12

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИОбавештење о обустави партије 10, ЈН 202-13-О