ЈН 204-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 204-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка медицинске пластике за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 204-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 204-14-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 204-14-О

Измењена конкурсна документација за ЈН 204-14-O – Измена 1.

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 204-14-О