JН 237-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: 237-14-О  извођење радова са доградњом пасареле на објекту Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику, у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:    Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Konkursna Dokumentacija – 237-14-O

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN