ЈН 227-14-П

ЈАВНА НАБАВКА: 227-14-П Радови на адаптацији централне кухиње – Болничка кухиња, Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА: 

Преговарачки поступак са објављивањем позива (члан 35.)

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU