ЈН 278-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 278-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка сетова за терапијску измену плазме за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 278-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 278-14-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 278-14-О