JН 21-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 21-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка протеза дојке за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 21-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 21-15-O

Kонкурсна документација за ЈН 21-15-O-измена 1.

ИЗМЕНА КД за ЈН 21-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 21-15-О