273-14-O

ЈАВНА НАБАВКА: 273-14-O – Рачунарска опрема

ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 273-14-O

DODATNO POJAŠNJENJE 1

DODATNO POJAŠNJENJE 2

DODATNO POJAŠNJENJE 3

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1 (izmene su markirane žutom bojom i zelenim slovima)

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZZP za JN

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN