prethodno obaveštenje

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ: претходно обавештење за набавку лож уља

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

Претходно обавештење за набавку мазута