претходно обавештење за сервисирање медицинске опреме

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ: претходно обавештење за сервисирање медицинске опреме

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

Претходно обавештење за набавку резервних делова за медицинску опрему и услуга сервисирања мед.опреме