претходно обавештење за храну

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ: претходно обавештење за набавку хране

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

Претходно обавештење за набавку хране