ЈН 38-15-М

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 38-15-M – Ангажовање судског вештака за процену вредности изведених радова на Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра  Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:

Поступак јавне набавке мале вредности

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 38-15-M

DODATNO POJAŠNJENJE 1

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN