JН 46-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 46-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за биохемијске анализаторе ARIES, AVL9180, XPAND DIMENSION, PATHFAST TIP B и TIP C, MINI VIDAS, GA 3, за потребе Ургентне лабораторије и Ургентног центра Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 46-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација 46-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 46-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 46-15-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 46-15-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 46-15-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 46-15-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 46-15-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 46-15-О, п.7