Претходно обавештење

ЈАВНА НАБАВКА: Услуга чишћења и одржавањa хигијене у ОЈ Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Претходно обавештење /отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

Претходно обавештење услуга чишћења и одржавања