JN 39-15-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 39-15-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка балона за вештачко дисање, спирометра и аспирационог катетера за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 39-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 39-15-O

 Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 39-15-O

Измењена Kонкурсна документација за ЈН 39-15-O – Измена бр.1

ИЗМЕНА КД за ЈН 39-15-О

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 39-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-15-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 39-15-О, п.3