ЈН 42-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 42-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка материјала предвиђеног за примену континуираних дијализних/плазмаферетских процедура за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 42-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 42-15-О

Обавештење о обустави ЈН 42-15-О