22-15-М

ЈАВНА НАБАВКА: набавка таблетиране соли за омекшавање воде, за потребе котларнице и стерилизације у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 22-15-M

DODATNO POJAŠNJENJE 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU