JН 63-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 63-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка медицинских гасова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 63-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 63-15-O