ЈН 68-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 68-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка папирних хируршких маски са траком за везивање за потребе операционог блока Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 68-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 68-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 68-15-О