103-15-O

ЈАВНА НАБАВКА: сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Drager“, за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 103-15-O

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

DODATNO POJAŠNJENJE 1