116-15-O

ЈАВНА НАБАВКА: Одржавање постојећег РИС система и набавка 9 корисничких лиценци, за потребе Центра за радиологију, у оквиру Клиничког центра  Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONK. DOKUMENTACIJA 116-15-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU