ЈН 119-15-О

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 119-15-O – Сервис и одржавање ултразвучних апарата и апарата за аутоматско одређивање густине крви  са уградњом резервних делова произвођача „ GE HEALTHCARE“ за потребе Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 119-15-O

DODATNO POJAŠNJENJE 1

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 119-15-O – 1 izmena

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU