ЈН 93-15-О

ЈАВНА НАБАВКА:    Услуге бр. 93-15-O – севис и одржавање медицинске опреме произвођача „Hill-rom“ “ кревети, за потребе Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – OTVORENI POSTUPAK

DODATNO POJAŠNJENJE 1

IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU