ЈН 214-15-О

ЈАВНА НАБАВКА:  ЈН бр. 214-15-О

Поправка апарата за разбијање камена у уринарним путевима и замена ударне главе за потребе

Клинике за урологију, Клиничког центра Војводине, број 214-15-О.

ВРСТА ПОСТУПКА: 

Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 214-15-O

odluka o dodeli 214-15-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU