ЈН 216-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 216-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за вантелесну оплодњу за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 216-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 216-15-O

Додатно појашњење за ЈН 216-15-O

Измена конкурсне документације за ЈН 216-15-O

ИЗМЕНА КД за ЈН 216-15-О

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 216-15-О

 Odluka o dodeli Ugovora 216-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 216-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 216-15-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 216-15-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 216-15-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 216-15-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 216-15-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 216-15-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 216-15-О, п.7