ЈН 220-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 220-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка регистрованог лека са Б Листе лекова-Xeplion за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 220-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 220-15-O

Odluka o dodeli ugovora 220-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 220-15-О,п. 1,2 и 3