ЈН 224-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР:  224-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка материјала предвиђеног за примену континуираних дијализних/плазмаферетских и хемоперфузионих процедура за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 224-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 224-15-O

 Odluka o dodeli Ugovora 224-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 224-15-O