ЈН 225-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР:  225-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка материјала предвиђеног за плазмаферетскe процедурe за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 225-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 225-15-O

Odluka o dodeli ugovora 225-15-O

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 225-15-О