JN 131-15-M

ЈАВНА НАБАВКА:  131-15-M – прикључење подстанице Н2О(азот субоксид) Одељења операционих сала – хирургија, на подстаницу медицинских гасова, за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 131-15-M

odluka o dodeli 131-15-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU