Месец: мај 2014.

101-14-O

ЈАВНА НАБАВКА: 101-14-O – Набавка потрошног машинског и техничког  материјала за Службу за машинско одржавање и транспорт, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 101-14-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM

95-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: 95-14-O – Набавка машинских склопова (точкова, точкића, ремење) за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 95-14-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU   Програмски додатак за старије верзије MS

119-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: 119-14-O – набавка потрошног материјала за потребе стерилизације инфективног медицинског отпада Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 119-14-O  DODATNO POJASNJENJE 1 izmena konkursne dokumentacije 119-14-O DODATNO POJASNJENJE

ЈН 118-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 118-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка нерегистрованих лекова са Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 118-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 118-14-О Обавештење о закљученом уговору за

JН 117-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 117-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка регистрованих лекова са Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 117-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 117-14-О Обавештење о закљученом уговору за ЈН

103-14-М

ЈАВНА НАБАВКА: 103-14-M – Електроничарске поправке ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 103-14-M  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а Инсталирајте овај додатак уколико желите да

112-14-О

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 112-14-O – испитивање, одржавање и сервисирање опреме ЗОП-а, за потребе Ургентног центра и Клинике за интерне болести, Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE  KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 112-14-O 

107-14-M

ЈАВНА НАБАВКА: 107-14-M – набавка и уградња акумулатора – батерија у УПС уређаје, за потребе Клиничког центра Војводине   ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 107-14-M DODATNO POJASNJENJE 1

96-14-O

ЈАВНА НАБАВКА: 96-14-O – Набавка потрошног материјала за Службу термоенергије и снабдевање гасовима под притиском Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 96-14-O  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Програмски додатак за старије

94-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: 94-14-O – Набавка машинских склопова (браве, бравице, цилиндри за браве, оков)    ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 94-14-О   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а Инсталирајте

Top