Месец: мај 2014.

130-14-М

ЈАВНА НАБАВКА: 130-14-M – Сервис јонизатора ваздуха за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 130-14-M  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU  Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а

120-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: 120-14-O – Филтери за ваздух за системе на климатизацији КЦВ ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 120-14-O   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а Инсталирајте овај

114-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: 114-14-O – Сервис и одржавање УПС уређаја за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE  KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 114-14-O  OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а

79-14-M

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 79-14-M – Сервис и одржавање опреме ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA -79-14-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU, PARTIJA 1 OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN, PARTIJA

ЈН 121-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 121-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за апарате ACL  серије, за потребе Ургентне лабораторије у оквиру Ургентног центра Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 121-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација

ЈН 115-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 115-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка потрошног медицинског материјала за потребе Центра за судску медицину Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 115-14-О ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 115-14-О Обавештење о закљученом

ЈН 113-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 113-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за имунохистохемију за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 113-14-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 113-14-О Обавештење о закљученом уговору за ЈН 113-14-О,  

ЈН 111-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 111-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и потрошног материјала за испитивањe поремећаја хемостазе и инфламаторних процеса на апаратима PATFAST и HEMOCHRON SIGNATURE, за потребе Ургентног центра Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда

JН 97-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 97-14-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка болесничких кревета за интензивну негу са температурним листама- 12 комада  за потребе Клинике за неурологију у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: позив за подношење понуда 97-14-О ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација

Претходно обавештење – набавка лекова, лабораторијског, санитетског и уградног материјала

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Р. Србије“, бр. 124/2012) НАРУЧИЛАЦ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Ул. Хајдук Вељкова бр. 1, Нови Сад (www.kcv.rs) ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ Врста наручиоца: ЗДРАВСТВО Врста предмета: Добра За добра и услуге: • набавка

Top