Месец: мај 2015.

108-15-O

ЈАВНА НАБАВКА: 108-15-O – сервис и одржавање ламинарних комора поризвођача: „MC Company“, „Telstar“, „Cruma“, „Heraus“, „Tehnomag“, „Filter CO“ и „K-system“, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 108-15-O

JН 124-15-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 124-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка ендопротеза кука и колена за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда 124-15-О ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација 124-15-O Обавештење о закљученом

ЈН 118-15-М

ЈАВНА НАБАВКА: Услуге бр. 118-15-M – Испитивање, сервисирање и одржавање опреме и система за заштиту од пожара и набавка потрошног материјала за системе за заштиту од пожара, за потребе Клиничког центра Војводине, подељена у 2 партије како следи:   Партија

Top