JН 124-15-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 124-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка ендопротеза кука и колена за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда 124-15-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација 124-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 124-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 124-15-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 124-15-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 124-15-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 124-15-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 124-15-О, п.6 

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 124-15-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 124-15-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 124-15-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 124-15-О, п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 124-15-О, п.12

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 124-15-О, п.13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 124-15-О, п.14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 124-15-О, п.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 124-15-О, п.16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 124-15-О, п.18

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 124-15-О, п.20

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 124-15-О, п.10

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 124-15-О, п.17

Обавештење о обустави пartijе, 19 ЈН 124-15-О