Месец: мај 2015.

ЈН 127-15-О

ЈАВНА НАБАВКА: Услуга прегледа запослених на радним местима са повећаним ризиком за потребе  Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА:   Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – OTVORENI POSTUPAK DODATNO POJAŠNJENJE 1 DODATNO POJAŠNJENJE 2 Izmena konkursne

120-15-M

ЈАВНА НАБАВКА:  120-15-M – извођење електроинсталације за  напајање постојећих „SPLIT“ клима уређаја у свим Клиникама Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности   ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 120-15-M  DODATNO

ЈН 137-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 137-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка генератора Mo/Tc aktivnosti 6 GBq и Tc (Sn) колоида, за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 137-15-O

ЈН 128-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 128-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка медицинских гасова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 128-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 128-15-O Обавештење о закљученом уговору за ЈН 128-15-О  

ЈН 121-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 121-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за апарат 3M Ranger и Bair-Hugger за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 121-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 121-15-O Обавештење о закљученом

JН 104-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 104-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за апарат ART UNIVERZAL каскаде NT 100-24 за адсорпцију протеина за  потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 104-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН

JН 136-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 136-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за очну клинику за  потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 136-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 136-15-O Додатно појашњење за ЈН 136-15-O  Додатно

ЈН 106-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 106-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса CERULOPLASMIN  и потрошног материјала за апарат ARCHITECT за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 106-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација

111-15-O

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис, одржавање и поправка расхладних система, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак  ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 111-15-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 3 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU –

116-15-O

ЈАВНА НАБАВКА: Одржавање постојећег РИС система и набавка 9 корисничких лиценци, за потребе Центра за радиологију, у оквиру Клиничког центра  Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:  Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONK. DOKUMENTACIJA 116-15-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top