ЈН 118-15-М

ЈАВНА НАБАВКА:

Услуге бр. 118-15-M – Испитивање, сервисирање и одржавање опреме и система за заштиту од пожара и набавка потрошног материјала за системе за заштиту од пожара, за потребе Клиничког центра Војводине, подељена у 2 партије како следи:

 

Партија 1.: Испитивање, сервисирање и одржавање система за заштиту од пожара у Ургентном центру и Клиници за интерне болести, КЦВ

Партија 2.: Набавка потрошног материјала за системе за  заштиту од пожара 

ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

konkursna dokumentacija 118-15-M

DODATNO POJAŠNJENJE 1

DODATNO POJAŠNJENJE 2

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZZP za JN

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 2