Месец: децембар 2015.

ЈН 252-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 252-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за стерилизацију за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 252-15-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 252-15-O Odluka o dodeli ugovora 252-15-O  Обавештење о закљученом

ЈН 251-15-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 251-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка сета за торокалну дренажу за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 251-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 251-15-O Додатно појашњење за ЈН 251-15-O  Odluka o

ЈН 248-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 248-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованих лекова са Б Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 248-15-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 248-15-O Odluka o dodeli Ugovora 248-15-O  Обавештење

Top