ЈН 251-15-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 251-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка сета за торокалну дренажу за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 251-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 251-15-O

Додатно појашњење за ЈН 251-15-O

 Odluka o dodeli Ugovora 251-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 251-15-O

odluka-o-izmeni-ugovora-251-15-o