Месец: децембар 2015.

259-15-O

ЈАВНА НАБАВКА: 259-15-O – набавка уља за ложење, за потребе Клиничког центра Војводине, подељена по партијама:   Партија 1. Уље за ложење- Мазут Партија 2. Уље за ложење -Екстра лако ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA

250-15-О

ЈАВНА НАБАВКА:250-15-О  Радови на агрегатском напајању Клинике за очне болести,Клинике за болести ува, грла и носа и службе за пријем и отпуст болесника. ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС KONKURSNA DOKUMENTACIJA 250-15-O POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE odluka o dodeli

247-15-O

ЈАВНА НАБАВКА:247-15-O Kомпензација реактивне енергије у трафостаници „ПОЛИКЛИНИКА“ ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС конкурсна документација 247-15-О POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE DODATNO POJAŠNJENJE 1 Dodatno pojašnjenje 2 Dodatno pojašnjenje 3 Dodatno pojašnjenje 4 odluka o dodeli ugovora 247-15-O

246-15-O

ЈАВНА НАБАВКА: сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Drager“, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 246-15-O DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1 OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZZP za

ЈН 256-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 256-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка феморалних катетера, Precision трака, bact alert подлога, пилинг за припрему и паста за EP, капа за EEG за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН

ЈН 255-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 255-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за апарат ART UNIVERZAL kaskade NT за адсорпцију протеина за потребе клиника Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 255-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН

ЈН 258-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 258-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка тестова за утврђивање метаболита дрога у урину и медицинских предметних и покровних стакала за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 258-15-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за

249-15-O

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис јонизатора ваздуха за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Oтворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 249-15-O ODLUKA O DODELI UGOVORA

231-15-О

ЈАВНА НАБАВКА:Сервисирање апарата за хемодијализу марке  произвођача «Fresenius Medical Care Deutschland GmbH» за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 231-15-O ODLUKA O DODELI UGOVORA OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

ЈН 253-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 253-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за ендоваскуларни третман интракранијалних анеуризми и материјала за подршку ендоваскуларног третмана анеуризми са широким вратом-стентова за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 253-15-O

Top