ЈН 248-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 248-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка регистрованих лекова са Б Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 248-15-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 248-15-O

Odluka o dodeli Ugovora 248-15-O

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 248-15-O,п.12

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 248-15-O,п.1,2,5,6,7,8,9,10,11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 248-15-O,п.3

Обавештење о обустави пartijе, 4 ЈН 248-15-О