Месец: јул 2016.

ЈН 176-16-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 176-16-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка Polyamid monofilament за потребе операционих сала хируршких клиника и клинике за очне болести ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 176-16-П ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 176-16-П  Odluka

ЈН 170-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 170-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка PVC рукавица, прекривки, флиса и средстава за негу за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 170-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 170-16-O Додатно појашњење бр.

91-16-M

ЈАВНА НАБАВКА:Набавка техничких и осталих гасова, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA -91-16-М odluka o dodeli 91-16-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

167-16-М

ЈАВНА НАБАВКА:167-16-M  – материјал за кројачку радионицу ВРСТА ПОСТУПКА:поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE -167-16-М KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 167-16-M ODLUKA O DODELI UGOVORA 167-16-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

166-16-O

ЈАВНА НАБАВКА:166-16-O – сервис и одржавање опреме у вешерају ВРСТА ПОСТУПКА:Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE – 166-16-O KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 166-16-O odluka o dodeli 166-16-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top