Месец: јул 2016.

ЈН 188-16-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 188-16-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка осталог медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 188-16-П ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 188-16-П  Одлука о додели уговора 188-16-П

ЈН 186-16-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 186-16-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка шаржера за полуаутоматски клип апликатор за потребе клиника Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 186-16-П ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 186-16-П  Odluka o

168-16-О

ЈАВНА НАБАВКА:168-16-O – сервис и одржавање магнетне резонанце, произвођача „GE HEALTHCARE“ ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE – 168-16-О KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 168-16-O dodatno pojašnjenje 1 ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 168-16-O OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

133-16-O

ЈАВНА НАБАВКА:133-16-O – одржавање и поправка кревета призвођача „Hill rom“, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE – 133-16-О KONKURSNA DOKUMENTACIJA 133-16-O IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE 133-16-O dodatno pojašnjenje 1 OBAVEŠTENJE

165-16-М

ЈАВНА НАБАВКА:165-16-M – одржавање „HP“ (tipa „HP Care pack“) и IBM servera („IBM Care pack“), подељена у две партије: Партија 1: одржавање „HP“ (tipa „HP Care pack“) Партија 2: одржавање IBM servera („IBM Care pack“) ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке

ЈН 181-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 181-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованог лека са Листе лекова-kolistimetat-natrijum 1.000.000ij, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда ЈН 181-16-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:  Kонкурсна документација за ЈН 181-16-O  Одлука о додели уговора ЈН

172-16-О

ЈАВНА НАБАВКА:172-16-O – сервис и одржавање ултразвучних апарата са уградњом резервних делова произвођача „GE Healthcare“ и апарата за аутоматско одређивање густине костију ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE – 172-16-О KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 172-16-O

120-16-О

ЈАВНА НАБАВКА:120-16-O – сервисирање и одржавање апарата: 3500 генетског анализатора и 310 генетског анализатора, за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE -120-16-О

ЈН 180-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 180-16-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка потрошног материјала за третман рана негативним притиском за потребе  Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 180-16-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 180-16-O  Одлука о додели уговора

ЈН 177-16-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 177-16-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка медицинске пластике за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 177-16-П ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 177-16-П  Odluka o dodeli ugovora 177-16-P Обавештење о

Top