ЈН 170-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 170-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка PVC рукавица, прекривки, флиса и средстава за негу за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 170-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 170-16-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 170-16-O

 Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 170-16-O

 Одлука о додели уговора ЈН 170-16-О

Обавештење о обустави пartijе, 11 ЈН 170-16-О

Обавештење о обустави пartijе, 14 ЈН 170-16-О

Обавештење о обустави пartijе, 15 ЈН 170-16-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 170-16-О,п.17

Обавештење о закљученом уговору ЈН 170-16-О,п.22

Обавештење о закљученом уговору ЈН 170-16-О,п.13

Обавештење о закљученом уговору ЈН 170-16-О,п.12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 170-16-О,п.184

Обавештење о закљученом уговору ЈН 170-16-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 170-16-О,п.4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 170-16-О,п.19

Обавештење о закљученом уговору ЈН 170-16-О,п.20

Обавештење о закљученом уговору ЈН 170-16-О,п.21

Обавештење о закљученом уговору ЈН 170-16-О,п.5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 170-16-О,п.9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 170-16-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 170-16-О,п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 170-16-О,п.6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 170-16-О,п.7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 170-16-О,п.8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 170-16-О,п.10

Обавештење о закљученом уговору ЈН 170-16-О,п.16