ЈН 176-16-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 176-16-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка Polyamid monofilament за потребе операционих сала хируршких клиника и клинике за очне болести

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 176-16-П

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН 176-16-П

 Odluka o dodeli Ugovora 176-16-P

Обавештење о закљученом уговору ЈН 176-16-П