Месец: новембар 2017.

194-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:194-17-O – Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 194-17-O DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE 194-17-O OBAVEŠTENJE

193-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:193-17-O – Сервис и одржавање медицинске опреме за коју не постоји техничка подршка – инфузионе пумпе произвођача „Fresenius“ и „Nipro“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 193-17-O DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA

ЈН 210-17-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 210-17-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка филмова за ЦТ 35×43 за камере DV5700, DV8900, DV5950 произвођача Carestream за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак са објављивањем позива ДОКУМЕНТАЦИЈА: Позив за подношење понуда ЈН 210-17-П  Одлука о додели уговора у поступку

208-17-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 208-17-O ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка осталог медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 208-17-О ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 208-17-O ИЗМЕНА 1 Kонкурсне документације за ЈН 208-17-O Додатно

ЈН 209-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 209-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка осталог медицинског уградног материјала за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 209-17-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 209-17-O Odluka o dodeli ugovora 209-17-O Обавештење

205-17-M

ЈАВНА НАБАВКА:205-17-M Сервис лифтова произвођача „ОТИС“ и малотеретног лифта за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli 205-17-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

175-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:175-17-O – Сервис и одржавањe магнетне резонанце „Signa 1,5T HDxT“ произвођача „GE Healthcare“ и припaдajућих рaдних стaницa ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 175-17-O IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA 175-17-O OBAVEŠTENJE O

203-17-M

ЈАВНА НАБАВКА:203-17-М – Одржавање сервера ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 203-17-M odluka o dodeli 203-17-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU,p1 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU,p2

204-17-M

ЈАВНА НАБАВКА:204-17-M – Испитивање, сервисирање и одржавање система за заштиту од пожара у Ургентном центру и Клиници за интерне болести Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA

196-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:196-17-O-Сервис БМС (систем управљања и одржавања зграда) Ургентног центра Клиничког центра Војводине и Total Observera-a ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli 196-17-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Top