Месец: новембар 2017.

197-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:197-17-O – Сервис ултразвучних апарата и апарата за аутоматско одрeђивање густине костију –ЛУНАР, са уградњом резервних делова, произвођача GE Healtchare ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka o dodeli 197-17-O OBAVEŠTENJE

ПРЕТХОДНА ОБАВЕШТЕЊА

Prethodno obaveštenje – hrana (2) PRETHODNO OBAVEŠTENJE – medicinsk potrošni materijal Prethodno obaveštenje – usluga obezbeđenja Prethodno obaveštenje-materijal za infektivni otpad

ЈН 216-17-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 216-17-П ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка спољашњих фиксатора за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 216-17-П ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 216-17-П

215-17-M

ЈАВНА НАБАВКА:215-17-М – Набавка и инсталирање софтвера за прављење јединствене базе података о мед. апаратима у установи, евиденција сервиса и поправки и електронска контрола радних налога за интервенције на мед. апаратима ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА

214-17-П

ЈАВНА НАБАВКА:214-17-П – Текуће одржавање објеката и круга Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:Преговарачки поступак без објављивања позива  ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PPBO odluka o obustavi 214-17-P

179-17-П

ЈАВНА НАБАВКА:179-17-П Одржавање и хитне интервенције водоводне и канализационе мреже у кругу Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:Преговарачки поступак без објављивања позива ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PPBO odluka o obustavi 179-17-P

180-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:180-17-O – Пружање услуга 24 часовног надзора у командној соби Ургентног центра КЦВ  ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA br.1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE DODATNO POJAŠNJENJE 2 i 3

206-17-M

ЈАВНА НАБАВКА:206-17-M – Израда пројектно техничке документације, потребне и довољне за пријаву и извођење неопходних радова на реконструкцији и санацији система канализације на северном делу парцеле 7569/1 и  радови који су наведени у извештају Санитарне инспекције, на објекту Клинике за

ЈН 212-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 212-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка уређаја за мерење јонизујућег зрачења – јонизациона комора ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурснa документација Oдлука о додели уговора за ЈН 212-17-О Обавештење о закљученом уговору за ЈН 212-17-О

ЈН 211-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 211-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медијума и пластике за вантелесну оплодњу за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 211-17-О ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 211-17-O Odluka o dodeli ugovora 211-17-O

Top