Месец: децембар 2017.

228-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:228-17-О Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „PARI“, „RIESTER“, „CARDIOLINE“,  „TECNO GAZ“ и  „SECA“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 228-17-O odluka o dodeli 228-17-0 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

234-17-M

ЈАВНА НАБАВКА:234-17-M- Испитивање, сервисирање и одржавање система за заштиту од пожара у Ургентном центру и Клиници за интерне болести Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA odluka

243-17-O – Осигурање имовине и запослених у Клиничком центру Војводине за 2018. годину.

ЈАВНА НАБАВКА: 243-17-O – Осигурање имовине и запослених у Клиничком центру Војводине за 2018. годину. ВРСТА ПОСТУПКА: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 243-17-O ODLUKA O DODELI OKVIRNOG SPORAZUMA OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU

230-17-M

ЈАВНА НАБАВКА: 230-17-M – Хаваријско одржавање ЛАН опреме ВРСТА ПОСТУПКА:  Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 230-17-M KONKURSNA DOKUMENTACIJA 230-17-M odluka o obustavi 230-17-M OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

213-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:213-17-O – Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 ODLUKA O

217-17-O

ЈАВНА НАБАВКА: 217-17-O – Одржавање интерфонских инсталација ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE 217-17-O KONKURSNA DOKUMENTACIJA 217-17-O Odluka o obustavi OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

ЈН 242-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 242-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала предвиђеног за континуиране процедуре за апарат Multifiltrate, дијализатора и АB линија за потребе Клинике за нефрологију и клиничку имунологију, одељење хемодијализе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење

ЈН 241-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 241-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка примарних протетских имплантата кука и колена за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 241-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурснa

195-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:195-17-O – Санација објеката котларнице, вешераја и Клинике за неурологију Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 195-17-O DODATNO POJAŠNJENJE 1 OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA

185-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:185-17-O – Санација електроенергетских инсталација Клинике за неурологију, Клинике за очне болести и Управне зграде Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 185-17- O DODATNO POJAŠNJENJE 1 ODLUKA O

Top