Месец: јануар 2018.

JН 263-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 263-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка остеосинтетског материјала за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак, ради закључења оквирног споразума ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 263-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна

239-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:239-17-О – Сервис и одржавање медицинске опреме разних произвођача за коју не постоји техничка подршка ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 239-17-O ODLUKA O DODELI 239-17-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

257-17-O

ЈАВНА НАБАВКА: 257-17-O – набавка уља за ложење-мазут, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1 IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O DODELI 257-17-O OBAVEŠTENJE O

238-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:238-17-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача “Stryker“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 238-17-O DODATNO POJAŠNJENJE ODLUKA O DODELI UGOVORA 238-17-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Претходно обавештење-дијализа

Претходно обавештење: Набавка потрошног материјала за дијализу за потребе Клиничког центра Војводине ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС : Претходно обавештење- дијализа

256-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:256-17-О – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Medela“ и апарата „Cusa Excel“. ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O DODELI UGOVORA 256-17-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

246-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:246-17-O – Поправка и одржавање медицинске опреме произвођача „Karl Storz“ за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA ODLUKA O DODELI UGOVORA 246-17-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

247-17-O

ЈАВНА НАБАВКА:247-17-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача “Interacoustics“ ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 247-17-O Dodatno pojašnjenje 1 PRVA IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 247-17-O OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE Odluka

JН 258-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 258-17-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за потребе Клинике за максолифацијалну хирургију и Клинике за ОРЛ у оквиру Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 258-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН

ЈН 259-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 259-17-о ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка сетова и игала за анестезију и назојејуналних сонди за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 259-17-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 259-17-O Одлука о додели

Top