JН 258-17-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 258-17-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка материјала за потребе Клинике за максолифацијалну хирургију и Клинике за ОРЛ у оквиру Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 258-17-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 258-17-O

ИЗМЕНА конкурсне документације за ЈН 258-17-O

ИЗМЕНА КД за ЈН 258-17-O

 Додатно појашњење бр.1 ЈН 258-17-O

 Odluka o dodeli ugovora jn 258-17-O

Обавештење о обустави пartijе, 3 ЈН 258-17-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 258-17-О,п

Обавештење о закљученом уговору ЈН 258-17-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 258-17-О,п.4